เป็นเรื่องจริงปนเรื่องแต่ง และเพิ่มอรรถรสในเนื้อเรื่องให้น่าสนใจ น่าติดตาม ทั้งยังให้ประโยชน์กับผู้อ่านในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกรรม โดยคุณสุทัสสา อ่อนค้อม มี ๘๐ ตอนจบครับ

ตอน ๑

ตอน ๒

ตอน ๓

ตอน ๔

ตอน ๕

ตอน ๖

ตอน ๗

ตอน ๘

ตอน ๙

ตอน ๑๐

ตอน ๑๑

ตอน ๑๒

ตอน ๑๓

ตอน ๑๔

ตอน ๑๕

ตอน ๑๖

ตอน ๑๗

ตอน ๑๘

ตอน ๑๙

ตอน ๒๐

ตอน ๒๑

ตอน ๒๒

ตอน ๒๓

ตอน ๒๔

ตอน ๒๕

ตอน ๒๖

ตอน ๒๗

ตอน ๒๘

ตอน ๒๙

ตอน ๓๐

ตอน ๓๑

ตอน ๓๒

ตอน ๓๓

ตอน ๓๔

ตอน ๓๕

ตอน ๓๖

ตอน ๓๗

ตอน ๓๘

ตอน ๓๙

ตอน ๔๐

ตอน ๔๑

ตอน ๔๒

ตอน ๔๓

ตอน ๔๔

ตอน ๔๕

ตอน ๔๖

ตอน ๔๗

ตอน ๔๘

ตอน ๔๙

ตอน ๕๐

ตอน ๕๑

ตอน ๕๒

ตอน ๕๓

ตอน ๕๔

ตอน ๕๕

ตอน ๕๖

ตอน ๕๗

ตอน ๕๘

ตอน ๕๙

ตอน ๖๐

ตอน ๖๑

ตอน ๖๒

ตอน ๖๓

ตอน ๖๔

ตอน ๖๕

ตอน ๖๖

ตอน ๖๗

ตอน ๖๘

ตอน ๖๙

ตอน ๗๐

ตอน ๗๑

ตอน ๗๒

ตอน ๗๓

ตอน ๗๔

ตอน ๗๕

ตอน ๗๖

ตอน ๗๗

ตอน ๗๘

ตอน ๗๙

ตอน ๘๐

คณะผู้จัดทำ

นรินทร์ จริโมภาส - ปิยะพันธุ์ อินทสุวรรณ์ - กรองทิพย์ อินทสุวรรณ์ (พรหมเดชะ) - ธิดาทิพย์ อินทสุวรรณ์

๑ สิงหาคม ๒๕๔๔

E-MAIL Address : piyapan1@yahoo.com