ภาคชีวประวัติ

กลับหน้าแรก

เมื่ออาตมาเรียนกรรมฐานที่วัดมหาธาตฯ

ดวงชะตาหลวงพ่อจรัญ

หลวงพ่อเทพนิมิต

ผู้สร้างโบสถ์วัดอัมพวัน

ภาคกฎแห่งกรรม

สวดพระพุทธคุณแก้กรรม (โรคเบาหวาน)

เหินฟ้าใช้กรรม

ผลจากการปฏิบัติกรรมฐาน

รอดตายจากไส้ติ่งแตก

ประสบการณ์ชีวิตจริง

วินาทีแห่งความตาย

หลวงพ่อจรัญผู้มีพระคุณต่อลูก

รอดตายจากไฟฟ้าแรงสูง

ความประทับใจที่ดิฉันมีต่อหลวงพ่อพระราชสุทธิญาณมงคล

การได้พบพระเดชพระคุณพระราชสุทธิญาณมงคล

พลังจิตจากหลวงพ่อจรัญช่วยดิฉัน

ตาเคลิ้ม

เมื่อรู้ว่าจะตาย

บารมีหลวงพ่อพระราชสุทธิญาณมงคลแห่งวัดอัมพวัน

สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากการสวดมนต์บทพุทธคุณ

สวดพระพุทธคุณช่วยให้ได้ของคืน

คนเข้าถึงธรรมหายจากโรคได้

วีโก้ บรูน

ประสบการณ์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวัน

ซาบซึ้งใจที่ได้เป็นศิษย์หลวงพ่อจรัญ

ธรรมะจัดสรร

ชีวิตคือการเดินทาง

Four Weeks As A Monk

วิบากกรรมของข้าพเจ้า

วิปัสสนาแก้โรคปวดกระดูก

การบริหารกาย - บริหารจิตของข้าพเจ้า

พระคุณของเจ้าประคุณหลวงพ่อ

 

ภาคธรรมปฏิบัติ

กรรมฐานเบื้องต้น

พระประจำใจ

การเมืองเรื่องธรรมะ

ปัญญาในการแก้ปัญหา

การสร้างบารมีในการปฏิบัติธรรม

ชีวิตนี้มีค่า

คณะผู้จัดทำ

นรินทร์ จริโมภาส - ปิยะพันธุ์ อินทสุวรรณ์ - กรองทิพย์ อินทสุวรรณ์ (พรหมเดชะ) - ธิดาทิพย์ อินทสุวรรรณ์

๑ สิงหาคม ๒๕๔๔

E-MAIL Address : piyapan1@yahoo.com