ภาคชีวประวัติ

กลับหน้าแรก

เกียรติประวัติของพระราชสุทธิญาณมงคล

ผ้าสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี

เรื่องเก่ามาเล่าใหม่

หลวงพ่อไปยุโรป

ภาคกฎแห่งกรรม

เมื่อหลวงพ่อไปเยี่ยมนายพลลี

สาวนักธุรกิจการโรงแรมจากฝรั่งเศส

ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน

สิบวันที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

ปฏิบัติธรรมเพราะกตัญญู

การเจริญพระกรรมฐาน ทำให้ชีวิตรุ่งเรือง

ดับทุกข์ ภพชาติในปัจจุบัน

เมื่อข้าพเจ้าไปกราบหลวงพ่อจรัญ

นกไม่เคยเห็นฟ้า ปลาไม่เคยเห็นน้ำ

เศรษฐีเกิดเป็นลูกขอทาน

ปฏิบัติกรรมฐานแก้กรรมหายจากโรคอัมพาต

กรรมสนอง

อานิสงส์การปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔

คนยืมเงินแล้วไม่คืน จะทำอย่างไร

บารมีหลวงพ่อช่วยให้ปลอดภัย

สิ่งที่ได้จากวัดอัมพวัน

สติปัฏฐาน ๔ ให้ดิฉันเกินกว่าตีค่าเป็นตัวเลขได้

อธิษฐานขอพบหลวงพ่อจากสิงคโปร์

เมื่อสามีและลูกไปปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอัมพวัน

พบกายทิพย์หลวงพ่อเจ้าคุณวัดอัมพวัน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอัมพวัน

ประสบการณ์การไปบำเพ็ญกุศลที่วัดอัมพวัน

โรงเรียนขามแก่นนครถึงวัดอัมพวัน

เหตุมหัศจรรย์ขณะทำกรรมฐาน

ชีวิตโยมแสวง แตงอ่อน

รอดตายเพราะบารมีของหลวงพ่อ

พระภูมิ - เจ้าที่

บันทึกถึงคุณยาย

แรงอธิษฐาน ทำให้หายป่วยได้จริงหรือ

 

ภาคธรรมปฏิบัติ

คนตายแล้วไปเกิดได้อย่างไร

คนมีบุญจึงจะเจริญกรรมฐานได้

อัสสาสะ - ปัสสาสะ

บรรพชาเป็นสามเณรช่วยเตี่ยขึ้นจากนรกได้

นั่งสมาธิอายุยืนจริงหรือ

คติกรรมฐาน

คุณค่าของชีวิต

ความสุข

ทำใจได้

สนทนาธรรมกับ พ.อ. ชม สุคันธรัต

คณะผู้จัดทำ

นรินทร์ จริโมภาส - ปิยะพันธุ์ อินทสุวรรณ์ - กรองทิพย์ อินทสุวรรณ์ (พรหมเดชะ) - ธิดาทิพย์ อินทสุวรรรณ์

๑ สิงหาคม ๒๕๔๔

E-MAIL Address : piyapan1@yahoo.com