ภาคชีวประวัติ

กลับหน้าแรก

พระนเรศวรทรงแสดงปาฏิหาริย์ที่อเมริกา

ช้างต้นมงคลชัย

ช้างดอกไม้ในงานเวิลด์แบงค์

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี

เมื่ออาตมาไปเป็นศิษย์หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

เมตตาบารมีของหลวงพ่อ

กุฏิเจ้าอาวาส

เทพวัดอัมพวัน

ภาคกฎแห่งกรรม

คุณแม่สุ่ม ศิษย์เอกของหลวงพ่อ

ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม ตอนที่ ๑

ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม ตอนที่ ๒

เมื่อข้าพเจ้าเป็นศิษย์หลวงพ่อวัดอัมพวัน

รู้กรรมด้วยธรรมะ

จิตดับแล้วไปไหน

อานุภาพเจริญพระพุทธคุณ หายจากโรคอัมพาตได้

กรรมฐานรักษานิ่วได้

หายปวดเพราะปฏิบัติกรรมฐาน

กรรมฐานรักษาโรคมะเร็ง

เมื่อกายทิพย์ของหลวงพ่อมาเยี่ยมข้าพเจ้าที่โรงพยาบาล

ประสบการณ์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ความฝันที่เป็นจริง

เห็นธรรมด้วยตนเอง

สำนึกบาป

คำสารภาพจากห้องกรรมฐาน

ประสบการณ์ที่วัดอัมพวัน

เครดิตคือคุณธรรม

ประสบการณ์ในชีวิต

กรรมฐานเปลี่ยนนิสัยได้

แฝดพี่แฝดน้อง

กรรมใดใครก่อ

ภาคธรรมปฏิบัติ

การอุทิศส่วนกุศล

จิตหลังอาสัญกาล

ทุกข์

ยากแท้..แต่ไม่เคย

ธรรมผู้สูงอายุ

 

คณะผู้จัดทำ

นรินทร์ จริโมภาส - ปิยะพันธุ์ อินทสุวรรณ์ - กรองทิพย์ อินทสุวรรณ์ (พรหมเดชะ) - ธิดาทิพย์ อินทสุวรรรณ์

๑ สิงหาคม ๒๕๔๔

E-MAIL Address : piyapan1@yahoo.com