ภาคชีวประวัติ

กลับหน้าแรก

เมื่ออาตมาพบสมเด็จพระพนรัตน์วัดป่าแก้ว

เทวดากับการสวดมนต์

ปฐมเหตุ ต้นพุทราในพระราชวังโบราณอยุธยา

พรหมนคร เมืองแห่งความหลัง

มะขามกายสิทธิ์

เสียงร้องประหลาด

ภาคกฎแห่งกรรม

หนี้กรรมข้ามชาติของอาตมา

ความมหัศจรรย์แห่งกุศลกรรม

นิมิตของลูกสาวนายพลลี

ยาเทวดารักษาโรคลำไส้เน่า

ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม

เมื่อข้าพเจ้าไปปฏิบัติกรรมฐานครั้งแรก

อานิสงส์การปฏิบัติธรรม

พระพุทธรูปเป็นเหตุ

เจรจาภาษาหนูภาษาแมว

กรรมฐานป้องกันยาพิษ

การรับส่งทางโทรจิต

ยิ่งเกลียดยิ่งใกล้

บุญบันดาล

 

ภาคธรรมปฏิบัติ

การกำหนดจิต

ทางสายเอก

ทานน้ำใจ

 

คณะผู้จัดทำ

นรินทร์ จริโมภาส - ปิยะพันธุ์ อินทสุวรรณ์ - กรองทิพย์ อินทสุวรรณ์ (พรหมเดชะ) - ธิดาทิพย์ อินทสุวรรรณ์

๑ สิงหาคม ๒๕๔๔

E-MAIL Address : piyapan1@yahoo.com