ภาคชีวประวัติ

๗๒ ปี พระราชสุทธิญาณมงคล

งานทำบุญ ๑๐๐ ปี โยมมารดาเจิม จรรยารักษ์

โฮมเพจ กฎแห่งกรรม - ธรรมปฏิบัติ ของหลวงพ่อจรัญ

พุทโธโลยีในโลกของเทคโนโลยี

ภาคกฎแห่งกรรม

ต้นแบบของผม

บารมีหลวงพ่อ

กรรมฐานช่วยให้ครอบครัวมีความสุข

เมตตาบารมีของหลวงพ่อ

หลวงพ่อผู้เปี่ยมด้วยเมตตา

หลวงพ่อ คือ คำตอบ

กาลเวลา ได้พิสูจน์หลวงพ่อจรัญของพวกท่านแล้ว

อานิสงส์การสวดพุทธคุณ

ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมที่สวนเวฬุวัน

ประสบการณ์จากต่างแดน

สะสมบารมีมากพอแล้ว จะได้รับอานิสงส์จากผลบุญนั้น ๆ

อานุภาพการเรียนพระกัมมัฏฐานและการสวดมนต์

กรรมฐานรักษาโรค

เสียงสติที่ได้จากการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

ธรรมคุ้มครองชีวิต

หลวงพ่อใช้พลังจิตแผ่เมตตาข้ามประเทศช่วยชีวิตข้าพเจ้า

ภาคธรรมปฏิบัติ

คติธรรมกรรมฐาน

การพัฒนาภูมิปัญญา

อานิสงส์บุญกรรมฐาน

วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติกรรมฐาน

ธรรมเทศนาที่วัดปทุมวนาราม

หลวงพ่อตอบปัญหา นายโทนี่ ไดเฟล

ทำอย่างไรชีวิตจึงไม่สิ้นหวัง

ความสุข

ให้ทานอย่างไรจึงจะได้ผล

ความรัก

ครอบครัวกับความรัก

บทบาทของชาวพุทธ

ความทุกข์

ทำบุญวันพระ

ศรัทธา หรือ งมงาย

ตายแล้ว..ไปไหน

กตัญญู และ อกตัญญู

 

คณะผู้จัดทำ

นรินทร์ จริโมภาส - ปิยะพันธุ์ อินทสุวรรณ์ - กรองทิพย์ อินทสุวรรณ์ (พรหมเดชะ) - ธิดาทิพย์ อินทสุวรรณ์

๑ สิงหาคม ๒๕๔๔

E-MAIL Address : piyapan1@yahoo.com