ภาคชีวประวัติ

กลับหน้าแรก

พิธีถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

หลวงพ่อได้รับประกาศเกียรติคุณและโล่เกียรติยศ

ลิขิตบนฝ่ามือหลวงพ่อ

 

ภาคกฎแห่งกรรม

เบื้องหลังการอัญเชิญพระพุทธรูปศิลาคืนสู่ประเทศไทย

หนีตายไปมีชีวิตใหม่ที่วัดอัมพวัน

การเจ็บป่วยของข้าพเจ้ากับสิ่งมหัศจรรย์

รอดตายได้เพราะบารมีหลวงพ่อจรัญ

แรงจิตอธิษฐานและอภินิหารข้ามโลก

ชีวิตลำบาก...

ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

พรหลวงพ่อ

การปฏิบัติธรรมช่วยการศึกษาได้

อุบัติเหตุ

อานิสงส์การสวดพุทธคุณ พาหุงมหากาฯ และ ชินบัญชร

ลูกแก้วลูกขวัญ

ทางโลกกับทางธรรม นำชีวิตเราไปคนละทางจริงหรือ

ชีวิตผมดีขึ้นเพราะกรรมฐาน

ปาฏิหาริย์มีจริงหรือ

บารมีของหลวงพ่อ

ภาคธรรมปฏิบัติ

ชนะใจตน ชนะคนทั้งโลก

เหตุที่จิตไม่มีสมาธิ

ธรรมะคือธรรมชาติ

ข้อคิดการดำเนินชีวิต

สิ่งที่ได้จากการปฏิบัติกรรมฐาน

สวัสดีปีใหม่

แก่นสารของชีวิต

กิเลสมนุษย์

เครื่องกันความดี - กามฉันทะนิวรณ์

สมบัติมนุษย์

ความสามัคคี

ปกิณกธรรม

คณะผู้จัดทำ

นรินทร์ จริโมภาส - ปิยะพันธุ์ อินทสุวรรณ์ - กรองทิพย์ อินทสุวรรณ์ (พรหมเดชะ) - ธิดาทิพย์ อินทสุวรรรณ์

๑ สิงหาคม ๒๕๔๔

E-MAIL Address : piyapan1@yahoo.com