ท่านสามารถจะอ่านหนังสือกฎแห่งกรรม - ธรรมปฏิบัติได้ โดยการ คลิ๊ก ที่หน้าหนังสือแต่ละเล่มได้เลยครับ


สำหรับหนังสือกฎแห่งกรรม - ธรรมปฏิบัติ ภาคภาษาอังกฤษ เชิญทางนี้ ครับ
For Luang Poh Jaran's books in English, please follow this link.

คณะผู้จัดทำ

นรินทร์ จริโมภาส - ปิยะพันธุ์ อินทสุวรรณ์ - กรองทิพย์ อินทสุวรรณ์ (พรหมเดชะ) - ธิดาทิพย์ อินทสุวรรรณ์

๑ สิงหาคม ๒๕๔๔

E-MAIL Address : piyapan1@yahoo.com