สำหรับท่านผู้สนใจใคร่อยากจะสนทนาธรรม แลกเปลี่ยนธรรม รวมทั้งสอบถามปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธรรมะในพระพุทธศาสนา เชิญ คลิ๊ก สนทนาธรรม ด้านล่าง แล้ว คลิ๊ก “Post” เสร็จแล้วกรอกข้อความตามต้องการ เมื่อเสร็จแล้ว ให้ คลิ๊ก “Post Message” ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ

คณะผู้จัดทำ

นรินทร์ จริโมภาส - ปิยะพันธุ์ อินทสุวรรณ์ - กรองทิพย์ อินทสุวรรณ์ (พรหมเดชะ) - ธิดาทิพย์ อินทสุวรรณ์

๑ สิงหาคม ๒๕๔๔

E-MAIL Address : piyapan1@yahoo.com