หน้านี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจ สำหรับผู้มีจิตคิดอยากจะฝึกการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดอัมพวัน สิงห์บุรี ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเหล่านี้ล่วงหน้า ก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดอัมพวันครับ

กรรมฐานเบื้องต้น

การเตรียมตัวก่อนปฏิบัติธรรม

ระเบียบปฏิบัติธรรม

การเดินทางไปวัดอัมพวัน

คณะผู้จัดทำ

นรินทร์ จริโมภาส - ปิยะพันธุ์ อินทสุวรรณ์ - กรองทิพย์ อินทสุวรรณ์ (พรหมเดชะ) - ธิดาทิพย์ อินทสุวรรณ์

๑ สิงหาคม ๒๕๔๔

E-MAIL Address : piyapan1@yahoo.com