บทสวดบูชาพระรัตนตรัย

พระคาถาบูชาพระสิวลี

บทสวดขอขมาพระรัตนตรัย

พระคาถาเสริมทรัพย์

บทสวดถวายพรพระ

พระคาถามหาลาภ

พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

พระคาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร

บทสวดบูชาหลวงปู่อิเกสาโรเทพโลกอุดร

พระคาถาบูชาพระปิยมหาราช

บทสวดเมตตาพรหมวิหาระภาวนา - มหาเมตตาใหญ่

พระคาถาเมตตามหานิยม

พระคาถาชินบัญชร

พระคาถาบูชาหลวงปู่โอภาสี

บทสรรเสริญพระคุณพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์

บทแผ่เมตตา

บทสวดมนต์ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากาฯ

บทอุทิศส่วนกุศล

บทสวดทำวัตรเช้า

บทสวดทำวัตรเย็น

คณะผู้จัดทำ

นรินทร์ จริโมภาส - ปิยะพันธุ์ อินทสุวรรณ์ - กรองทิพย์ อินทสุวรรณ์ (พรหมเดชะ) - ธิดาทิพย์ อินทสุวรรณ์

๑ สิงหาคม ๒๕๔๔

E-MAIL Address : piyapan1@yahoo.com